Coronavirusmaatregelen bij De Podotherapeut – DE PODOTHERAPEUT DEN BOSCH – Den Bosch

DE PODOTHERAPEUT DEN BOSCH

Het betere voetenwerk sinds 1991

Coronavirusmaatregelen bij De Podotherapeut

De landelijke maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben ook voor De Podotherapeut gevolgen.

De Podotherapeut neemt het standpunt in dat enkel nog fysieke hulp wordt geboden bij spoedeisende en medisch noodzakelijke zorg. Hieronder verstaan wij:

1)instrumentele behandelingen bij diabetespatienten met (dreigende) voetwonden Door deze behandelingen uit te blijven voeren voorkomen we complicaties aan de voeten en ontlasten we de overbelaste ziekenhuizen en huisartspraktijken.

2)voetzorg bij mensen die werkzaam zijn in de vitale beroepen die onmisbaar zijn voor de behandeling van Corona patienten.

Voor beide criteria geldt dat u geen symptomen heeft van het Coronavirus.

Huisbezoeken worden gemeden vanwege het niet kunnen naleven van richtlijnen infectie- en hygienepreventie.

Via telefonie, whatsapp en via e-mail zijn wij bereikbaar voor al uw vragen omtrent het Coronavirus en uw voetzorg.

Alle afspraken die reeds gemaakt zijn en buiten bovenstaande criteria vallen, komen tot eind april te vervallen, de podotherapeut neemt hierover contact met u op.

Wij wensen u veel sterkte toe in deze bizarre tijd.

Let op elkaar en blijf gezond!

Sandra van der Steen

Jan Hanssen

Publicatiedatum: 02-03-2020


Terug naar overzicht